UAB - Veterinària – Simulador d’una granja
simulador granges de vaques lleteres

Funcionalitats

Funcionalitats de l’aplicació web

rendiment

Evolució dels indicadors del rendiment tècnic i econòmic en les condicions de simulació que has definit

Animals

cada animal té les seves pròpies dades i la seva pròpia evolució

malalties

Diferents malalties poden afectar a la granja, cadascuna d’elles amb diferents característiques i efectes.... També poden aparèixer com una infecció o bé ser endèmiques

Modo Demo

En aquest modo es podrà utilitzar l’aplicació sense necessitat de donar-se d’alta en el sistema. S‘utilizarà una granja amb valors per defecte

Creació del model

En aquesta secció l’usuari pot definir els valors d’una granja senzilla o importar n granges reals